Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verkeersbesluit voor het instellen van een inhaalverbod op de N331 Marknesserweg tussen hmp 34,2 en 33,3 te Marknesse

Redactie Marknessenieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Marknesse.

Aanvraag Verkeer | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Verkeersbesluit voor het instellen van een inhaalverbod op de N331 Marknesserweg tussen hmp 34,2 en 33,3 te Marknesse

Besluiten Gedeputeerde Staten van Flevoland:I. tot het instellen van een inhaalverbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen, maar het inhalen van landbouw-, bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines wel toe te staan, door plaatsing van bord F1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en onderbord OB101;een en ander conform de bij dit besluit behorende tekening met nummer PFL230714.BekendmakingDit besluit zal bekend gemaakt worden door publicatie in het Provinciaal Blad. BezwaarTegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van publicatie in het Provinciaal Blad schriftelijk bij ons bezwaar maken. Dit besluit ligt gedurende 6 weken, samen met de bij dit besluit behorende situatietekening, ter inzage bij het provinciehuis, Visarenddreef 1, Lelystad.Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen marknesse
  2. Verkeer | Organisatie en beleid